کمترین: 
1990000
بیشترین: 
2018000
قیمت تقلبی: 
2018000
زمان: 
2/16 19:00
قیمت آبشده شنبه ای امروز 16 اردیبهشت 1398

آبشده شنبه ای امروز با افزایش ۱.۹۳ درصدی، از ۱,۹۷۹,۰۰۰ (یک میلیون و نهصد و هفتاد و نه هزار) تومان به ۲,۰۱۸,۰۰۰ (دو میلیون و هجده هزار) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر آبشده شنبه ای
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲,۰۱۸,۰۰۰۳۹,۰۰۰۱.۹۳امروز
۱,۹۷۹,۰۰۰-۱۶,۰۰۰-۰.۸۱روز قبل
۱,۹۹۵,۰۰۰۲۶,۰۰۰۱.۳۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/16 11:43","price":1990000},{"date":"1398/02/16 12:00","price":1992000},{"date":"1398/02/16 13:00","price":1994000},{"date":"1398/02/16 14:00","price":1996000},{"date":"1398/02/16 16:00","price":2008000},{"date":"1398/02/16 18:00","price":2013000},{"date":"1398/02/16 19:00","price":2018000}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1399