کمترین: 
1976500
بیشترین: 
2019500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2019500
زمان: 
2/16 20:00
قیمت آبشده جهانی امروز 16 اردیبهشت 1398

آبشده جهانی، امروز به ۲,۰۱۹,۵۰۰ (دو میلیون و نوزده هزار و پانصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۲.۰۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر آبشده جهانی
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲,۰۱۹,۵۰۰۴۱,۰۰۰۲.۰۳امروز
۱,۹۷۸,۵۰۰-۵,۰۰۰-۰.۲۶روز قبل
۱,۹۸۳,۵۰۰۱۵,۰۰۰۰.۷۵۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/16 11:43","price":1976500},{"date":"1398/02/16 12:00","price":1979500},{"date":"1398/02/16 13:00","price":1989500},{"date":"1398/02/16 14:00","price":1984500},{"date":"1398/02/16 15:00","price":1986500},{"date":"1398/02/16 16:00","price":2010500},{"date":"1398/02/16 17:00","price":2011500},{"date":"1398/02/16 18:00","price":2016500},{"date":"1398/02/16 19:00","price":2017500},{"date":"1398/02/16 20:00","price":2019500}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1399