کمترین: 
1977000
بیشترین: 
2020000
قیمت تقلبی: 
2020000
زمان: 
2/16 20:00
قیمت آبشده بنکداری امروز 16 اردیبهشت 1398

آبشده بنکداری، امروز به ۲,۰۲۰,۰۰۰ (دو میلیون و بیست هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۲.۰۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر آبشده بنکداری
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲,۰۲۰,۰۰۰۴۱,۰۰۰۲.۰۲امروز
۱,۹۷۹,۰۰۰-۵,۰۰۰-۰.۲۶روز قبل
۱,۹۸۴,۰۰۰۱۵,۰۰۰۰.۷۵۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/16 11:43","price":1977000},{"date":"1398/02/16 12:00","price":1980000},{"date":"1398/02/16 13:00","price":1990000},{"date":"1398/02/16 14:00","price":1985000},{"date":"1398/02/16 15:00","price":1987000},{"date":"1398/02/16 16:00","price":2011000},{"date":"1398/02/16 17:00","price":2012000},{"date":"1398/02/16 18:00","price":2017000},{"date":"1398/02/16 19:00","price":2018000},{"date":"1398/02/16 20:00","price":2020000}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1399