کمترین: 
1976000
بیشترین: 
2019000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2019000
زمان: 
2/16 20:00
قیمت آبشده نقدی امروز 16 اردیبهشت 1398

آبشده نقدی امروز با افزایش ۲.۰۳ درصدی، از ۱,۹۷۸,۰۰۰ (یک میلیون و نهصد و هفتاد و هشت هزار) تومان به ۲,۰۱۹,۰۰۰ (دو میلیون و نوزده هزار) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر آبشده نقدی
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲,۰۱۹,۰۰۰۴۱,۰۰۰۲.۰۳امروز
۱,۹۷۸,۰۰۰-۵,۰۰۰-۰.۲۶روز قبل
۱,۹۸۳,۰۰۰۱۵,۰۰۰۰.۷۵۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/16 11:43","price":1976000},{"date":"1398/02/16 12:00","price":1979000},{"date":"1398/02/16 13:00","price":1989000},{"date":"1398/02/16 14:00","price":1984000},{"date":"1398/02/16 15:00","price":1986000},{"date":"1398/02/16 16:00","price":2010000},{"date":"1398/02/16 17:00","price":2011000},{"date":"1398/02/16 18:00","price":2016000},{"date":"1398/02/16 19:00","price":2017000},{"date":"1398/02/16 20:00","price":2019000}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1399