کمترین: 
1980700
بیشترین: 
2004300
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2001200
زمان: 
2/16 20:00
قیمت مثقال / حواله جهانی امروز 16 اردیبهشت 1398

هر مثقال / حواله جهانی امروز با افزایش ۱.۶۳ درصدی، از ۱,۹۶۸,۴۰۰ (یک میلیون و نهصد و شصت و هشت هزار و چهارصد ) تومان به ۲,۰۰۱,۲۰۰ (دو میلیون و یک هزار و دویست ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر مثقال / حواله جهانی
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲,۰۰۱,۲۰۰۳۲,۸۰۰۱.۶۳امروز
۱,۹۶۸,۴۰۰-۱۴,۴۰۰-۰.۷۴روز قبل
۱,۹۸۲,۸۰۰۴۵,۷۰۰۲.۳۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/16 11:43","price":1983000},{"date":"1398/02/16 12:00","price":1980700},{"date":"1398/02/16 13:00","price":1987700},{"date":"1398/02/16 14:00","price":1994200},{"date":"1398/02/16 15:00","price":1999500},{"date":"1398/02/16 16:00","price":2000400},{"date":"1398/02/16 17:00","price":2004300},{"date":"1398/02/16 18:00","price":2000200},{"date":"1398/02/16 19:00","price":2002900},{"date":"1398/02/16 20:00","price":2001200}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1399