کمترین: 
1982100
بیشترین: 
2005600
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2002500
زمان: 
2/16 20:00
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 16 اردیبهشت 1398

هر مثقال / عیار جهانی امروز با افزایش ۱.۶۳ درصدی، از ۱,۹۶۹,۷۰۰ (یک میلیون و نهصد و شصت و نه هزار و هفتصد ) تومان به ۲,۰۰۲,۵۰۰ (دو میلیون و دو هزار و پانصد ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر مثقال / عیار جهانی
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲,۰۰۲,۵۰۰۳۲,۸۰۰۱.۶۳امروز
۱,۹۶۹,۷۰۰-۱۴,۵۰۰-۰.۷۴روز قبل
۱,۹۸۴,۲۰۰۴۵,۷۰۰۲.۳۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/16 11:43","price":1984300},{"date":"1398/02/16 12:00","price":1982100},{"date":"1398/02/16 13:00","price":1989100},{"date":"1398/02/16 14:00","price":1995600},{"date":"1398/02/16 15:00","price":2000900},{"date":"1398/02/16 16:00","price":2001700},{"date":"1398/02/16 17:00","price":2005600},{"date":"1398/02/16 18:00","price":2001600},{"date":"1398/02/16 19:00","price":2004200},{"date":"1398/02/16 20:00","price":2002500}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1399