کمترین: 
5043000
بیشترین: 
5110000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5110000
زمان: 
2/16 20:00
قیمت سکه امامی امروز 16 اردیبهشت 1398

سکه امامی امروز با افزایش ۱.۷ درصدی، از ۵,۰۲۳,۰۰۰ (پنج میلیون و بیست و سه هزار) تومان به ۵,۱۱۰,۰۰۰ (پنج میلیون و یکصد و ده هزار) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۵,۱۱۰,۰۰۰۸۷,۰۰۰۱.۷امروز
۵,۰۲۳,۰۰۰-۴۰,۰۰۰-۰.۸روز قبل
۵,۰۶۳,۰۰۰۴۲,۰۰۰۰.۸۲۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/16 11:43","price":5043000},{"date":"1398/02/16 12:00","price":5056000},{"date":"1398/02/16 14:00","price":5050000},{"date":"1398/02/16 15:00","price":5065000},{"date":"1398/02/16 16:00","price":5081000},{"date":"1398/02/16 17:00","price":5088000},{"date":"1398/02/16 18:00","price":5076000},{"date":"1398/02/16 19:00","price":5108000},{"date":"1398/02/16 20:00","price":5110000}
بروزرسانی در تاریخ 17 مرداد 1399