کمترین: 
631.13
بیشترین: 
644.38
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
642
زمان: 
2/16 23:08
قیمت گازوئیل امروز 16 اردیبهشت 1398

گازوئیل، امروز به ۶۴۲ (ششصد و چهل و دو ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۰۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر گازوئیل
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۶۴۲-۰.۰۳امروز
۶۴۲-۰.۲۴۲ روز پیش
۶۴۴۴۰.۵۸۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/16 05:08","price":633.75},{"date":"1398/02/16 05:32","price":632.5},{"date":"1398/02/16 06:08","price":632.25},{"date":"1398/02/16 06:32","price":634.75},{"date":"1398/02/16 07:08","price":632.63},{"date":"1398/02/16 08:08","price":633.13},{"date":"1398/02/16 09:08","price":632.5},{"date":"1398/02/16 09:32","price":633.5},{"date":"1398/02/16 10:08","price":633},{"date":"1398/02/16 10:32","price":632.75},{"date":"1398/02/16 11:08","price":632.88},{"date":"1398/02/16 12:08","price":634.5},{"date":"1398/02/16 13:08","price":633.13},{"date":"1398/02/16 13:32","price":631.13},{"date":"1398/02/16 14:08","price":633.88},{"date":"1398/02/16 15:08","price":637.88},{"date":"1398/02/16 15:32","price":638.13},{"date":"1398/02/16 16:08","price":637.5},{"date":"1398/02/16 17:08","price":640},{"date":"1398/02/16 18:08","price":641.88},{"date":"1398/02/16 18:32","price":644.38},{"date":"1398/02/16 20:08","price":641.5},{"date":"1398/02/16 20:32","price":639},{"date":"1398/02/16 21:08","price":640.63},{"date":"1398/02/16 22:08","price":643.25},{"date":"1398/02/16 23:08","price":642}
بروزرسانی در تاریخ 05 آذر 1399