کمترین: 
1.9849
بیشترین: 
2.0163
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.999
زمان: 
2/16 23:08
قیمت بنزین امروز 16 اردیبهشت 1398

بنزین، امروز به ۲ (دو ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۱.۲۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر بنزین
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲-۱.۲۸امروز
۲۰۰۲ روز پیش
۲۰۰.۵۱۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/16 03:08","price":1.9985},{"date":"1398/02/16 04:32","price":1.996},{"date":"1398/02/16 05:08","price":1.9925},{"date":"1398/02/16 05:32","price":1.9865},{"date":"1398/02/16 06:08","price":1.9849},{"date":"1398/02/16 06:32","price":1.9935},{"date":"1398/02/16 07:08","price":1.9895},{"date":"1398/02/16 08:08","price":1.9929},{"date":"1398/02/16 09:08","price":1.9912},{"date":"1398/02/16 09:32","price":1.994},{"date":"1398/02/16 10:08","price":1.9921},{"date":"1398/02/16 10:32","price":1.9915},{"date":"1398/02/16 11:08","price":1.9925},{"date":"1398/02/16 12:08","price":1.996},{"date":"1398/02/16 13:08","price":1.9966},{"date":"1398/02/16 13:32","price":1.9956},{"date":"1398/02/16 14:08","price":1.9995},{"date":"1398/02/16 15:08","price":2.0082},{"date":"1398/02/16 15:32","price":2.0135},{"date":"1398/02/16 16:08","price":2.0101},{"date":"1398/02/16 17:08","price":2.0075},{"date":"1398/02/16 18:08","price":2.01},{"date":"1398/02/16 18:32","price":2.0163},{"date":"1398/02/16 19:08","price":2.012},{"date":"1398/02/16 20:08","price":1.999},{"date":"1398/02/16 20:32","price":1.9965},{"date":"1398/02/16 21:08","price":2.0008},{"date":"1398/02/16 22:08","price":2.0052},{"date":"1398/02/16 23:08","price":1.999}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1399