کمترین: 
2.0321
بیشترین: 
2.0747
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.07
زمان: 
2/16 23:08
قیمت نفت کوره امروز 16 اردیبهشت 1398

امروز نفت کوره برخلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرد، بطوری که نفت کوره که ۲ روز پیش تا ۲ (دو ) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ مصادف با ۰۶ می ۲۰۱۹ - با رشد ۰.۰۴ درصدی به ۲ (دو ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر نفت کوره
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲۰۰.۰۴امروز
۲-۰.۱۱۲ روز پیش
۲۰۰.۰۴۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/16 03:08","price":2.0469},{"date":"1398/02/16 04:08","price":2.0451},{"date":"1398/02/16 04:32","price":2.0411},{"date":"1398/02/16 05:08","price":2.0389},{"date":"1398/02/16 05:32","price":2.0339},{"date":"1398/02/16 06:08","price":2.0321},{"date":"1398/02/16 06:32","price":2.0417},{"date":"1398/02/16 07:08","price":2.0356},{"date":"1398/02/16 08:08","price":2.0377},{"date":"1398/02/16 09:08","price":2.0354},{"date":"1398/02/16 09:32","price":2.0392},{"date":"1398/02/16 10:08","price":2.0357},{"date":"1398/02/16 10:32","price":2.0335},{"date":"1398/02/16 11:08","price":2.0351},{"date":"1398/02/16 12:08","price":2.0367},{"date":"1398/02/16 13:08","price":2.0362},{"date":"1398/02/16 15:08","price":2.052},{"date":"1398/02/16 15:32","price":2.0544},{"date":"1398/02/16 16:08","price":2.0557},{"date":"1398/02/16 17:08","price":2.0598},{"date":"1398/02/16 18:08","price":2.0693},{"date":"1398/02/16 18:32","price":2.0747},{"date":"1398/02/16 20:08","price":2.066},{"date":"1398/02/16 20:32","price":2.0591},{"date":"1398/02/16 21:08","price":2.0648},{"date":"1398/02/16 22:08","price":2.0734},{"date":"1398/02/16 23:08","price":2.07}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1399