کمترین: 
69.04
بیشترین: 
71.27
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
71.27
زمان: 
2/16 23:08
قیمت نفت برنت امروز 16 اردیبهشت 1398

نفت برنت امروز با افزایش ۰.۶۱ درصدی، از ۷۱ (هفتاد و یک ) دلار به ۷۱ (هفتاد و یک ) دلار رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر نفت برنت
قیمت (دلار)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۷۱۰۰.۶۱امروز
۷۱-۰.۱۳۲ روز پیش
۷۱۰۰.۳۶۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/16 03:08","price":69.59},{"date":"1398/02/16 04:08","price":69.66},{"date":"1398/02/16 04:32","price":69.54},{"date":"1398/02/16 05:08","price":69.41},{"date":"1398/02/16 05:32","price":69.22},{"date":"1398/02/16 06:08","price":69.04},{"date":"1398/02/16 06:32","price":69.48},{"date":"1398/02/16 07:08","price":69.24},{"date":"1398/02/16 08:08","price":69.32},{"date":"1398/02/16 09:08","price":69.25},{"date":"1398/02/16 09:32","price":69.39},{"date":"1398/02/16 10:08","price":69.32},{"date":"1398/02/16 10:32","price":69.31},{"date":"1398/02/16 11:08","price":69.41},{"date":"1398/02/16 12:08","price":69.53},{"date":"1398/02/16 13:08","price":69.61},{"date":"1398/02/16 13:32","price":69.69},{"date":"1398/02/16 14:08","price":69.92},{"date":"1398/02/16 15:08","price":70.23},{"date":"1398/02/16 15:32","price":70.47},{"date":"1398/02/16 16:08","price":70.36},{"date":"1398/02/16 17:08","price":70.47},{"date":"1398/02/16 18:08","price":70.62},{"date":"1398/02/16 18:32","price":70.94},{"date":"1398/02/16 19:08","price":70.92},{"date":"1398/02/16 20:08","price":70.83},{"date":"1398/02/16 20:32","price":70.69},{"date":"1398/02/16 21:08","price":70.78},{"date":"1398/02/16 22:08","price":71.2},{"date":"1398/02/16 23:08","price":71.27}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1399