کمترین: 
60.2
بیشترین: 
62.34
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
62.31
زمان: 
2/16 23:08
قیمت نفت سبک امروز 16 اردیبهشت 1398

امروز نفت سبک برخلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرد، بطوری که نفت سبک که ۲ روز پیش تا ۶۲ (شصت و دو ) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ مصادف با ۰۶ می ۲۰۱۹ - با رشد ۰.۷۲ درصدی به ۶۲ (شصت و دو ) دلار رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر نفت سبک
قیمت (دلار)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۶۲۰۰.۷۲امروز
۶۲-۰.۲۲۲ روز پیش
۶۲۰۰.۳۸۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/16 03:08","price":60.73},{"date":"1398/02/16 04:08","price":60.67},{"date":"1398/02/16 04:32","price":60.53},{"date":"1398/02/16 05:08","price":60.49},{"date":"1398/02/16 05:32","price":60.23},{"date":"1398/02/16 06:08","price":60.2},{"date":"1398/02/16 06:32","price":60.55},{"date":"1398/02/16 07:08","price":60.38},{"date":"1398/02/16 08:08","price":60.48},{"date":"1398/02/16 09:08","price":60.45},{"date":"1398/02/16 09:32","price":60.56},{"date":"1398/02/16 10:08","price":60.5},{"date":"1398/02/16 10:32","price":60.52},{"date":"1398/02/16 11:08","price":60.61},{"date":"1398/02/16 12:08","price":60.67},{"date":"1398/02/16 13:08","price":60.73},{"date":"1398/02/16 13:32","price":60.76},{"date":"1398/02/16 14:08","price":60.92},{"date":"1398/02/16 15:08","price":61.18},{"date":"1398/02/16 15:32","price":61.41},{"date":"1398/02/16 16:08","price":61.32},{"date":"1398/02/16 17:08","price":61.39},{"date":"1398/02/16 18:08","price":61.45},{"date":"1398/02/16 18:32","price":61.78},{"date":"1398/02/16 19:08","price":61.77},{"date":"1398/02/16 20:08","price":61.82},{"date":"1398/02/16 20:32","price":61.74},{"date":"1398/02/16 21:08","price":61.86},{"date":"1398/02/16 22:08","price":62.34},{"date":"1398/02/16 23:08","price":62.31}
بروزرسانی در تاریخ 24 اردیبهشت 1400