کمترین: 
12
بیشترین: 
12.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12
زمان: 
2/15 13:00
قیمت دینار عراق امروز 15 اردیبهشت 1398

دینار عراق، امروز به ۱۲ (دوازده ) تومان رسید که نسبت به ۴ روز پیش، بدون تغییر ۰ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر دینار عراق
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱۲۰۰امروز
۱۲۰۰.۸۳۴ روز پیش
۱۲-۰.۸۵۵ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/15 12:00","price":12.2},{"date":"1398/02/15 13:00","price":12}
بروزرسانی در تاریخ 17 مرداد 1399