کمترین: 
1976000
بیشترین: 
2023000
قیمت تقلبی: 
1979000
زمان: 
2/15 20:00
قیمت آبشده شنبه ای امروز 15 اردیبهشت 1398

آبشده شنبه ای امروز با کاهش ۰.۸ درصدی، از ۱,۹۹۵,۰۰۰ (یک میلیون و نهصد و نود و پنج هزار) تومان به ۱,۹۷۹,۰۰۰ (یک میلیون و نهصد و هفتاد و نه هزار) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر آبشده شنبه ای
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱,۹۷۹,۰۰۰-۱۶,۰۰۰-۰.۸۱امروز
۱,۹۹۵,۰۰۰۲۶,۰۰۰۱.۳روز قبل
۱,۹۶۹,۰۰۰۱۲,۰۰۰۰.۶۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/15 12:00","price":2023000},{"date":"1398/02/15 13:00","price":2017000},{"date":"1398/02/15 14:00","price":1996000},{"date":"1398/02/15 15:00","price":1990000},{"date":"1398/02/15 16:00","price":1986000},{"date":"1398/02/15 17:00","price":1977000},{"date":"1398/02/15 18:00","price":1983000},{"date":"1398/02/15 19:00","price":1976000},{"date":"1398/02/15 20:00","price":1979000}
بروزرسانی در تاریخ 17 اسفند 1399