کمترین: 
1975500
بیشترین: 
2030500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1978500
زمان: 
2/15 19:00
قیمت آبشده جهانی امروز 15 اردیبهشت 1398

آبشده جهانی، امروز به ۱,۹۷۸,۵۰۰ (یک میلیون و نهصد و هفتاد و هشت هزار و پانصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۲۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر آبشده جهانی
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱,۹۷۸,۵۰۰-۵,۰۰۰-۰.۲۶امروز
۱,۹۸۳,۵۰۰۱۵,۰۰۰۰.۷۵روز قبل
۱,۹۶۸,۵۰۰۱۵,۰۰۰۰.۷۶۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/15 12:00","price":2030500},{"date":"1398/02/15 13:00","price":2012500},{"date":"1398/02/15 14:00","price":2001500},{"date":"1398/02/15 15:00","price":1980500},{"date":"1398/02/15 16:00","price":1977500},{"date":"1398/02/15 17:00","price":1975500},{"date":"1398/02/15 19:00","price":1978500}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1399