کمترین: 
2213930
بیشترین: 
2255440
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2213930
زمان: 
2/15 20:00
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 15 اردیبهشت 1398

هر مثقال / حسب سکه، امروز به ۲,۲۱۳,۹۳۰ (دو میلیون و دویست و سیزده هزار و نهصد و سی ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۳۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر مثقال / حسب سکه
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲,۲۱۳,۹۳۰-۲۹,۱۵۰-۱.۳۲امروز
۲,۲۴۳,۰۸۰۱۰,۶۰۰۰.۴۷روز قبل
۲,۲۳۲,۴۸۰۸,۸۳۰۰.۳۹۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/15 12:00","price":2255440},{"date":"1398/02/15 13:00","price":2253680},{"date":"1398/02/15 14:00","price":2239100},{"date":"1398/02/15 15:00","price":2234690},{"date":"1398/02/15 16:00","price":2232480},{"date":"1398/02/15 17:00","price":2217900},{"date":"1398/02/15 18:00","price":2222760},{"date":"1398/02/15 19:00","price":2215700},{"date":"1398/02/15 20:00","price":2213930}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399