کمترین: 
1968400
بیشترین: 
2009500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1968400
زمان: 
2/15 20:00
قیمت مثقال / حواله جهانی امروز 15 اردیبهشت 1398

امروز هر مثقال / حواله جهانی برخلاف رشد قبلی با افت قیمت روبرو بوده است، بطوری که هر مثقال / حواله جهانی که روز قبل تا ۱,۹۸۲,۸۰۰ (یک میلیون و نهصد و هشتاد و دو هزار و هشتصد ) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ مصادف با ۰۵ می ۲۰۱۹ - با کاهش ۰.۷۳ درصدی به ۱,۹۶۸,۴۰۰ (یک میلیون و نهصد و شصت و هشت هزار و چهارصد ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر مثقال / حواله جهانی
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱,۹۶۸,۴۰۰-۱۴,۴۰۰-۰.۷۴امروز
۱,۹۸۲,۸۰۰۴۵,۷۰۰۲.۳روز قبل
۱,۹۳۷,۱۰۰-۵,۸۰۰-۰.۳۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/15 12:00","price":1996200},{"date":"1398/02/15 13:00","price":2009500},{"date":"1398/02/15 14:00","price":1989500},{"date":"1398/02/15 15:00","price":1982000},{"date":"1398/02/15 16:00","price":1974700},{"date":"1398/02/15 17:00","price":1975100},{"date":"1398/02/15 18:00","price":1969500},{"date":"1398/02/15 20:00","price":1968400}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1399