کمترین: 
5974
بیشترین: 
6133.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5974
زمان: 
2/15 23:00
قیمت بیت کوین امروز 15 اردیبهشت 1398

بیت کوین امروز با افزایش ۰.۵۸ درصدی، از ۵,۹۳۹ (پنج هزار و نهصد و سی و نه ) تومان به ۵,۹۷۴ (پنج هزار و نهصد و هفتاد و چهار ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر بیت کوین
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۵,۹۷۴۳۵۰.۵۸امروز
۵,۹۳۹-۵۷-۰.۹۷روز قبل
۵,۹۹۶۲۵۳۴.۲۲۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/15 01:30","price":5978},{"date":"1398/02/15 02:00","price":6084.9},{"date":"1398/02/15 04:30","price":6133.1},{"date":"1398/02/15 05:00","price":6098.4},{"date":"1398/02/15 07:30","price":6054.8},{"date":"1398/02/15 08:00","price":6080},{"date":"1398/02/15 10:30","price":6080.5},{"date":"1398/02/15 11:00","price":6080.8},{"date":"1398/02/15 12:00","price":6067.7},{"date":"1398/02/15 16:30","price":6064.1},{"date":"1398/02/15 17:00","price":6040.5},{"date":"1398/02/15 19:30","price":6045},{"date":"1398/02/15 20:00","price":6027.3},{"date":"1398/02/15 22:30","price":6010.3},{"date":"1398/02/15 23:00","price":5974}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399