کمترین: 
0
بیشترین: 
0
قیمت تقلبی: 
0
زمان: 
2/15 00:00
قیمت dsعنوان امروز 15 اردیبهشت 1398

امروز dsعنوان مانند امروز، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که dsعنوان که امروز تا ۰ () تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ مصادف با ۰۵ می ۲۰۱۹ - به ۰ () تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر dsعنوان
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۰۰۰امروز
۰۰۰امروز
۰۰۰امروز
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/15 00:00","price":0}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398