کمترین: 
226
بیشترین: 
229
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
229
زمان: 
2/14 20:00
قیمت روبل روسیه امروز 14 اردیبهشت 1398

روبل روسیه امروز با افزایش ۲.۱۸ درصدی، از ۲۲۴ (دویست و بیست و چهار ) تومان به ۲۲۹ (دویست و بیست و نه ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر روبل روسیه
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲۲۹۵۲.۱۸امروز
۲۲۴-۰.۴۵۲ روز پیش
۲۲۵۴۱.۷۷۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/14 13:00","price":226},{"date":"1398/02/14 14:00","price":227},{"date":"1398/02/14 15:00","price":228},{"date":"1398/02/14 16:00","price":229},{"date":"1398/02/14 18:00","price":228},{"date":"1398/02/14 20:00","price":229}
بروزرسانی در تاریخ 20 مرداد 1399