کمترین: 
1968000
بیشترین: 
1996000
قیمت تقلبی: 
1995000
زمان: 
2/14 19:00
قیمت آبشده شنبه ای امروز 14 اردیبهشت 1398

آبشده شنبه ای، امروز به ۱,۹۹۵,۰۰۰ (یک میلیون و نهصد و نود و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۱.۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر آبشده شنبه ای
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱,۹۹۵,۰۰۰۲۶,۰۰۰۱.۳امروز
۱,۹۶۹,۰۰۰۱۲,۰۰۰۰.۶۲ روز پیش
۱,۹۵۷,۰۰۰۱۷,۰۰۰۰.۸۶۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/14 11:18","price":1968000},{"date":"1398/02/14 12:00","price":1972000},{"date":"1398/02/14 13:00","price":1979000},{"date":"1398/02/14 13:16","price":1983000},{"date":"1398/02/14 14:00","price":1986000},{"date":"1398/02/14 15:00","price":1991000},{"date":"1398/02/14 16:00","price":1996000},{"date":"1398/02/14 17:00","price":1994500},{"date":"1398/02/14 18:00","price":1993000},{"date":"1398/02/14 19:00","price":1995000}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399