کمترین: 
1961500
بیشترین: 
1990500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1983500
زمان: 
2/14 20:00
قیمت آبشده جهانی امروز 14 اردیبهشت 1398

امروز آبشده جهانی مانند ۲ روز پیش رشد قیمت را تجربه کرد. آبشده جهانی که ۲ روز پیش تا ۱,۹۶۸,۵۰۰ (یک میلیون و نهصد و شصت و هشت هزار و پانصد ) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ مصادف با ۰۴ می ۲۰۱۹ - با رشد ۰.۷۵ درصدی به ۱,۹۸۳,۵۰۰ (یک میلیون و نهصد و هشتاد و سه هزار و پانصد ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر آبشده جهانی
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱,۹۸۳,۵۰۰۱۵,۰۰۰۰.۷۵امروز
۱,۹۶۸,۵۰۰۱۵,۰۰۰۰.۷۶۲ روز پیش
۱,۹۵۳,۵۰۰۳۲,۰۰۰۱.۶۳۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/14 11:18","price":1961500},{"date":"1398/02/14 12:00","price":1968500},{"date":"1398/02/14 13:00","price":1976500},{"date":"1398/02/14 14:00","price":1979500},{"date":"1398/02/14 15:00","price":1984500},{"date":"1398/02/14 16:00","price":1990500},{"date":"1398/02/14 17:00","price":1988500},{"date":"1398/02/14 18:00","price":1982500},{"date":"1398/02/14 19:00","price":1986500},{"date":"1398/02/14 20:00","price":1983500}
بروزرسانی در تاریخ 05 آذر 1399