کمترین: 
37771
بیشترین: 
38545
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
38439
زمان: 
2/14 20:00
قیمت ریال عمان امروز 14 اردیبهشت 1398

ریال عمان امروز با افزایش ۱.۶۸ درصدی، از ۳۷,۷۹۲ (سی و هفت هزار و هفتصد و نود و دو ) تومان به ۳۸,۴۳۹ (سی و هشت هزار و چهارصد و سی و نه ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر ریال عمان
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۳۸,۴۳۹۶۴۷۱.۶۸امروز
۳۷,۷۹۲۲۷۵۰.۷۲۲ روز پیش
۳۷,۵۱۷۶۱۴۱.۶۳۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/14 11:18","price":37774},{"date":"1398/02/14 12:00","price":37771},{"date":"1398/02/14 13:00","price":38051},{"date":"1398/02/14 13:16","price":38020},{"date":"1398/02/14 14:00","price":38180},{"date":"1398/02/14 15:00","price":38297},{"date":"1398/02/14 16:00","price":38439},{"date":"1398/02/14 17:00","price":38545},{"date":"1398/02/14 18:00","price":38439},{"date":"1398/02/14 19:00","price":38405},{"date":"1398/02/14 20:00","price":38439}
بروزرسانی در تاریخ 24 اردیبهشت 1400