کمترین: 
1962000
بیشترین: 
1991000
قیمت تقلبی: 
1984000
زمان: 
2/14 20:00
قیمت آبشده بنکداری امروز 14 اردیبهشت 1398

آبشده بنکداری امروز با افزایش ۰.۷۵ درصدی، از ۱,۹۶۹,۰۰۰ (یک میلیون و نهصد و شصت و نه هزار) تومان به ۱,۹۸۴,۰۰۰ (یک میلیون و نهصد و هشتاد و چهار هزار) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر آبشده بنکداری
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱,۹۸۴,۰۰۰۱۵,۰۰۰۰.۷۵امروز
۱,۹۶۹,۰۰۰۱۵,۰۰۰۰.۷۶۲ روز پیش
۱,۹۵۴,۰۰۰۳۲,۰۰۰۱.۶۳۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/14 11:18","price":1962000},{"date":"1398/02/14 12:00","price":1969000},{"date":"1398/02/14 13:00","price":1977000},{"date":"1398/02/14 14:00","price":1980000},{"date":"1398/02/14 15:00","price":1985000},{"date":"1398/02/14 16:00","price":1991000},{"date":"1398/02/14 17:00","price":1989000},{"date":"1398/02/14 18:00","price":1983000},{"date":"1398/02/14 19:00","price":1987000},{"date":"1398/02/14 20:00","price":1984000}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399