کمترین: 
1961000
بیشترین: 
1990000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1983000
زمان: 
2/14 20:00
قیمت آبشده نقدی امروز 14 اردیبهشت 1398

آبشده نقدی، امروز به ۱,۹۸۳,۰۰۰ (یک میلیون و نهصد و هشتاد و سه هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۷۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر آبشده نقدی
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱,۹۸۳,۰۰۰۱۵,۰۰۰۰.۷۵امروز
۱,۹۶۸,۰۰۰۱۶,۰۰۰۰.۸۱۲ روز پیش
۱,۹۵۲,۰۰۰۳۱,۰۰۰۱.۵۸۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/14 11:18","price":1961000},{"date":"1398/02/14 12:00","price":1968000},{"date":"1398/02/14 13:00","price":1976000},{"date":"1398/02/14 14:00","price":1979000},{"date":"1398/02/14 15:00","price":1984000},{"date":"1398/02/14 16:00","price":1990000},{"date":"1398/02/14 17:00","price":1988000},{"date":"1398/02/14 18:00","price":1982000},{"date":"1398/02/14 19:00","price":1986000},{"date":"1398/02/14 20:00","price":1983000}
بروزرسانی در تاریخ 29 بهمن 1398