کمترین: 
2230270
بیشترین: 
2247490
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2243080
زمان: 
2/14 19:00
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 14 اردیبهشت 1398

امروز هر مثقال / حسب سکه مانند ۲ روز پیش رشد قیمت را تجربه کرد. هر مثقال / حسب سکه که ۲ روز پیش تا ۲,۲۳۲,۴۸۰ (دو میلیون و دویست و سی و دو هزار و چهارصد و هشتاد ) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ مصادف با ۰۴ می ۲۰۱۹ - با رشد ۰.۴۷ درصدی به ۲,۲۴۳,۰۸۰ (دو میلیون و دویست و چهل و سه هزار و هشتاد ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر مثقال / حسب سکه
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲,۲۴۳,۰۸۰۱۰,۶۰۰۰.۴۷امروز
۲,۲۳۲,۴۸۰۸,۸۳۰۰.۳۹۲ روز پیش
۲,۲۲۳,۶۵۰۲۹,۵۹۰۱.۳۳۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/14 11:18","price":2230270},{"date":"1398/02/14 12:00","price":2232480},{"date":"1398/02/14 13:00","price":2237340},{"date":"1398/02/14 13:16","price":2242190},{"date":"1398/02/14 14:00","price":2241310},{"date":"1398/02/14 15:00","price":2245730},{"date":"1398/02/14 16:00","price":2247050},{"date":"1398/02/14 17:00","price":2247490},{"date":"1398/02/14 18:00","price":2241750},{"date":"1398/02/14 19:00","price":2243080}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398