کمترین: 
3974
بیشترین: 
4055
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4044
زمان: 
2/14 20:00
قیمت درهم امارات امروز 14 اردیبهشت 1398

درهم امارات امروز با افزایش ۱.۶۸ درصدی، از ۳,۹۷۶ (سه هزار و نهصد و هفتاد و شش ) تومان به ۴,۰۴۴ (چهار هزار و چهل و چهار ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۴,۰۴۴۶۸۱.۶۸امروز
۳,۹۷۶۲۸۰.۷۲ روز پیش
۳,۹۴۸۶۶۱.۶۷۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/14 11:18","price":3974},{"date":"1398/02/14 13:00","price":4003},{"date":"1398/02/14 13:16","price":4000},{"date":"1398/02/14 14:00","price":4017},{"date":"1398/02/14 15:00","price":4029},{"date":"1398/02/14 16:00","price":4044},{"date":"1398/02/14 17:00","price":4055},{"date":"1398/02/14 18:00","price":4044},{"date":"1398/02/14 19:00","price":4040},{"date":"1398/02/14 20:00","price":4044}
بروزرسانی در تاریخ 20 مرداد 1399