کمترین: 
1949000
بیشترین: 
1989500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1982800
زمان: 
2/14 20:00
قیمت مثقال / حواله جهانی امروز 14 اردیبهشت 1398

هر مثقال / حواله جهانی، امروز به ۱,۹۸۲,۸۰۰ (یک میلیون و نهصد و هشتاد و دو هزار و هشتصد ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۲.۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر مثقال / حواله جهانی
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱,۹۸۲,۸۰۰۴۵,۷۰۰۲.۳امروز
۱,۹۳۷,۱۰۰-۵,۸۰۰-۰.۳۲ روز پیش
۱,۹۴۲,۹۰۰۳۶,۰۰۰۱.۸۵۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/14 11:18","price":1949000},{"date":"1398/02/14 12:00","price":1949400},{"date":"1398/02/14 13:00","price":1962800},{"date":"1398/02/14 13:16","price":1961200},{"date":"1398/02/14 14:00","price":1969500},{"date":"1398/02/14 15:00","price":1975900},{"date":"1398/02/14 16:00","price":1982500},{"date":"1398/02/14 17:00","price":1989500},{"date":"1398/02/14 19:00","price":1980700},{"date":"1398/02/14 20:00","price":1982800}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398