کمترین: 
1950300
بیشترین: 
1990800
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1984200
زمان: 
2/14 20:00
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 14 اردیبهشت 1398

هر مثقال / عیار جهانی امروز با افزایش ۲.۳ درصدی، از ۱,۹۳۸,۵۰۰ (یک میلیون و نهصد و سی و هشت هزار و پانصد ) تومان به ۱,۹۸۴,۲۰۰ (یک میلیون و نهصد و هشتاد و چهار هزار و دویست ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر مثقال / عیار جهانی
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱,۹۸۴,۲۰۰۴۵,۷۰۰۲.۳امروز
۱,۹۳۸,۵۰۰-۵,۸۰۰-۰.۳۲ روز پیش
۱,۹۴۴,۳۰۰۳۶,۰۰۰۱.۸۵۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/14 11:18","price":1950300},{"date":"1398/02/14 12:00","price":1950700},{"date":"1398/02/14 13:00","price":1964100},{"date":"1398/02/14 13:16","price":1962500},{"date":"1398/02/14 14:00","price":1970800},{"date":"1398/02/14 15:00","price":1977200},{"date":"1398/02/14 16:00","price":1983900},{"date":"1398/02/14 17:00","price":1990800},{"date":"1398/02/14 19:00","price":1982000},{"date":"1398/02/14 20:00","price":1984200}
بروزرسانی در تاریخ 01 اسفند 1398