کمترین: 
5046000
بیشترین: 
5100000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5080000
زمان: 
2/14 19:19
قیمت سکه در بازار تهران امروز 14 اردیبهشت 1398
قیمت سکه در بازار تهراندر تاریخ 14 اردیبهشت 1398 , 5080000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/14 11:00","price":5055000},{"date":"1398/02/14 11:00","price":5055000},{"date":"1398/02/14 11:39","price":5046000},{"date":"1398/02/14 14:47","price":5100000},{"date":"1398/02/14 19:19","price":5080000}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398