کمترین: 
14400
بیشترین: 
14660
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14660
زمان: 
2/14 19:19
قیمت دلار هرات در بازار تهران امروز 14 اردیبهشت 1398
قیمت دلار هرات در بازار تهراندر تاریخ 14 اردیبهشت 1398 , 14660 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/14 10:58","price":14400},{"date":"1398/02/14 10:58","price":14400},{"date":"1398/02/14 10:59","price":14400},{"date":"1398/02/14 10:59","price":14400},{"date":"1398/02/14 11:23","price":14450},{"date":"1398/02/14 11:39","price":14450},{"date":"1398/02/14 12:16","price":14530},{"date":"1398/02/14 14:46","price":14600},{"date":"1398/02/14 19:19","price":14660}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399