کمترین: 
16100
بیشترین: 
16700
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
16348
زمان: 
2/14 20:00
قیمت یورو امروز 14 اردیبهشت 1398

یورو، امروز به ۱۶,۳۴۸ (شانزده هزار و سیصد و چهل و هشت ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۱.۵۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر یورو
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱۶,۳۴۸۲۵۶۱.۵۶امروز
۱۶,۰۹۲-۱۷-۰.۱۱۲ روز پیش
۱۶,۱۰۹۲۰۴۱.۲۶۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/14 10:47","price":16200},{"date":"1398/02/14 10:47","price":16200},{"date":"1398/02/14 11:00","price":16100},{"date":"1398/02/14 11:18","price":16191},{"date":"1398/02/14 12:00","price":16193},{"date":"1398/02/14 13:00","price":16194},{"date":"1398/02/14 13:16","price":16189},{"date":"1398/02/14 14:00","price":16200},{"date":"1398/02/14 15:00","price":16185},{"date":"1398/02/14 15:33","price":16700},{"date":"1398/02/14 15:33","price":16700},{"date":"1398/02/14 15:33","price":16700},{"date":"1398/02/14 15:33","price":16700},{"date":"1398/02/14 15:33","price":16700},{"date":"1398/02/14 15:33","price":16700},{"date":"1398/02/14 15:33","price":16700},{"date":"1398/02/14 15:33","price":16700},{"date":"1398/02/14 15:33","price":16700},{"date":"1398/02/14 16:00","price":16200},{"date":"1398/02/14 17:00","price":16350},{"date":"1398/02/14 18:00","price":16347},{"date":"1398/02/14 19:00","price":16338},{"date":"1398/02/14 20:00","price":16348}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399