کمترین: 
14250
بیشترین: 
14910
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14850
زمان: 
2/14 19:19
قیمت دلار در بازار تهران امروز 14 اردیبهشت 1398
قیمت دلار در بازار تهراندر تاریخ 14 اردیبهشت 1398 , 14850 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/14 10:46","price":14250},{"date":"1398/02/14 10:46","price":14250},{"date":"1398/02/14 10:46","price":14250},{"date":"1398/02/14 10:46","price":14350},{"date":"1398/02/14 12:16","price":14720},{"date":"1398/02/14 12:26","price":14720},{"date":"1398/02/14 12:40","price":14730},{"date":"1398/02/14 12:40","price":14730},{"date":"1398/02/14 12:40","price":14730},{"date":"1398/02/14 13:56","price":14740},{"date":"1398/02/14 14:47","price":14810},{"date":"1398/02/14 15:17","price":14850},{"date":"1398/02/14 15:17","price":14850},{"date":"1398/02/14 15:17","price":14850},{"date":"1398/02/14 15:17","price":14850},{"date":"1398/02/14 15:18","price":14850},{"date":"1398/02/14 15:33","price":14880},{"date":"1398/02/14 15:33","price":14880},{"date":"1398/02/14 15:33","price":14880},{"date":"1398/02/14 15:57","price":14910},{"date":"1398/02/14 19:19","price":14850}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398