کمترین: 
64.6
بیشترین: 
64.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
64.6
زمان: 
2/14 10:00
قیمت روبل روسیه امروز 14 اردیبهشت 1398
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 14 اردیبهشت 1398 , 64.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/14 10:00","price":64.6}
بروزرسانی در تاریخ 29 بهمن 1398