کمترین: 
13170.9
بیشترین: 
13170.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13170.9
زمان: 
2/14 10:00
قیمت بات تایلند امروز 14 اردیبهشت 1398
قیمت بات تایلنددر تاریخ 14 اردیبهشت 1398 , 13170.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/14 10:00","price":13170.9}
بروزرسانی در تاریخ 17 مرداد 1399