کمترین: 
1014.7
بیشترین: 
1014.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1014.7
زمان: 
2/14 10:00
قیمت رینگیت مالزی امروز 14 اردیبهشت 1398
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 14 اردیبهشت 1398 , 1014.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/14 10:00","price":1014.7}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399