کمترین: 
2969.5
بیشترین: 
2969.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2969.5
زمان: 
2/14 10:00
قیمت روپیه پاکستان امروز 14 اردیبهشت 1398
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 14 اردیبهشت 1398 , 2969.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/14 10:00","price":2969.5}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398