کمترین: 
352.8
بیشترین: 
352.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
352.8
زمان: 
2/14 10:00
قیمت دینار عراق امروز 14 اردیبهشت 1398
قیمت دینار عراقدر تاریخ 14 اردیبهشت 1398 , 352.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/14 10:00","price":352.8}
بروزرسانی در تاریخ 15 مرداد 1399