کمترین: 
10923.2
بیشترین: 
10923.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10923.2
زمان: 
2/14 10:00
قیمت ریال عمان امروز 14 اردیبهشت 1398
قیمت ریال عماندر تاریخ 14 اردیبهشت 1398 , 10923.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/14 10:00","price":10923.2}
بروزرسانی در تاریخ 17 مرداد 1399