کمترین: 
482.7
بیشترین: 
482.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
482.7
زمان: 
2/14 10:00
قیمت کرون نروژ امروز 14 اردیبهشت 1398
قیمت کرون نروژدر تاریخ 14 اردیبهشت 1398 , 482.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/14 10:00","price":482.7}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399