کمترین: 
630.1
بیشترین: 
630.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
630.1
زمان: 
2/14 10:00
قیمت کرون دانمارک امروز 14 اردیبهشت 1398
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 14 اردیبهشت 1398 , 630.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/14 10:00","price":630.1}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1399