کمترین: 
440.2
بیشترین: 
440.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
440.2
زمان: 
2/14 10:00
قیمت کرون سوئد امروز 14 اردیبهشت 1398
قیمت کرون سوئددر تاریخ 14 اردیبهشت 1398 , 440.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/14 10:00","price":440.2}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398