کمترین: 
4130.7
بیشترین: 
4130.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4130.7
زمان: 
2/14 10:00
قیمت فرانک سوئیس امروز 14 اردیبهشت 1398
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 14 اردیبهشت 1398 , 4130.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/14 10:00","price":4130.7}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399