کمترین: 
3126.2
بیشترین: 
3126.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3126.2
زمان: 
2/14 10:00
قیمت دلار کانادا امروز 14 اردیبهشت 1398
قیمت دلار کانادادر تاریخ 14 اردیبهشت 1398 , 3126.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/14 10:00","price":3126.2}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398