کمترین: 
3775.4
بیشترین: 
3775.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3775.4
زمان: 
2/14 10:00
قیمت ین ژاپن امروز 14 اردیبهشت 1398
قیمت ین ژاپندر تاریخ 14 اردیبهشت 1398 , 3775.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/14 10:00","price":3775.4}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399