کمترین: 
704.3
بیشترین: 
704.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
704.3
زمان: 
2/14 10:00
قیمت لیر ترکیه امروز 14 اردیبهشت 1398
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 14 اردیبهشت 1398 , 704.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/14 10:00","price":704.3}
بروزرسانی در تاریخ 20 مرداد 1399