کمترین: 
5920.1
بیشترین: 
6140
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5938.9
زمان: 
2/14 23:00
قیمت بیت کوین امروز 14 اردیبهشت 1398

بیت کوین امروز با کاهش ۰.۹۶ درصدی، از ۵,۹۹۶ (پنج هزار و نهصد و نود و شش ) تومان به ۵,۹۳۹ (پنج هزار و نهصد و سی و نه ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر بیت کوین
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۵,۹۳۹-۵۷-۰.۹۷امروز
۵,۹۹۶۲۵۳۴.۲۲روز قبل
۵,۷۴۳۱۱۳۱.۹۷۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/14 01:30","price":6041},{"date":"1398/02/14 02:00","price":6053.9},{"date":"1398/02/14 04:30","price":6031},{"date":"1398/02/14 05:00","price":6016.5},{"date":"1398/02/14 07:30","price":6140},{"date":"1398/02/14 08:00","price":6118.3},{"date":"1398/02/14 10:30","price":6054.9},{"date":"1398/02/14 11:00","price":6040},{"date":"1398/02/14 12:00","price":6076.3},{"date":"1398/02/14 13:00","price":6090.4},{"date":"1398/02/14 14:30","price":6069.7},{"date":"1398/02/14 15:00","price":6052.1},{"date":"1398/02/14 16:30","price":6051.5},{"date":"1398/02/14 17:00","price":6071.3},{"date":"1398/02/14 19:30","price":5920.1},{"date":"1398/02/14 20:00","price":5925.1},{"date":"1398/02/14 22:30","price":5927.6},{"date":"1398/02/14 23:00","price":5938.9}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398