کمترین: 
1278.95
بیشترین: 
1279.15
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1279.15
زمان: 
2/14 04:30
قیمت اونس طلا امروز 14 اردیبهشت 1398
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 14 اردیبهشت 1398 , 1279.15 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/14 01:30","price":1278.95},{"date":"1398/02/14 04:30","price":1279.15}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398