کمترین: 
642.13
بیشترین: 
642.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
642.13
زمان: 
2/14 01:08
قیمت گازوئیل امروز 14 اردیبهشت 1398
قیمت گازوئیلدر تاریخ 14 اردیبهشت 1398 , 642.13 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/14 01:08","price":642.13}
بروزرسانی در تاریخ 06 آذر 1399