کمترین: 
2.558
بیشترین: 
2.565
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.565
زمان: 
2/14 02:08
قیمت گاز طبیعی امروز 14 اردیبهشت 1398
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 14 اردیبهشت 1398 , 2.565 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/14 00:08","price":2.558},{"date":"1398/02/14 01:32","price":2.564},{"date":"1398/02/14 02:08","price":2.565}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399